Algemene voorwaarden

Inschrijving

Inschrijving verplicht tot betaling. Het gehele cursusgeld dient voor aanvang van de tweede les contant of per bankoverschrijving voldaan te worden. 

Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van een cursus is niet mogelijk.

Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers in te schrijven.
De cursus bestaat uit 10 lessen, waarin de proefles wordt meegeteld.
Wordt er alleen een proefles gevolgd dan zijn daar geen kosten aan verbonden.

 

Aansprakelijkheid

U bent verplicht voor aanvang van de cursus het vaccinatieboekje en/of titer bepaling uitslag te tonen. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt worden niet toegelaten op de cursus. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen; alle inentingen die gezien de leeftijd van de hond noodzakelijk zijn.

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die u en uw hond kunnen veroorzaken.

Deelname aan de cursussen is geheel voor eigen risico.

Your Perfect Dog is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Your Perfect Dog. 

Your Perfect Dog is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door u of uw hond aan derden voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Your Perfect Dog.

U dient voor de aanvang van de cursus een WA-verzekering afgesloten te hebben. Let op dat ook uw hond(en) zijn meeverzekerd.

 

Cursus

Alle cursisten dienen ruim op tijd aanwezig te zijn. Tijdens de training van Your Perfect Dog dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur(s), aangelijnd te zijn. 

De kleding van de cursisten dient afgestemd te zijn op het trainen met honden.

Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of borsttuig en een riem van ca. 1.80 meter.

Slipkettingen en andere correctie middelen zijn NIET toegestaan. Flex-, rollijnen zijn NIET toegestaan.

Het gebruik van dieronvriendelijke trainingsmaterialen en/of methoden zijn tijdens de cursussen van Your Perfect Dog niet toegestaan. 

Voor aanvang van de cursus dienen de honden goed uitgelaten te worden.

Eventuele ontlasting van de hond dient op en om het trainingsveld van Your Perfect Dog opgeruimd te worden en de in daarvoor bestemde zak te gooien.

 

Daar wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten tijde van de cursus.

Mochten u, uw partner of andere begeleiders van de hond tijdens de trainingen niet zelf alle lessen gevolgd hebben dan gaan wij ervan uit dat informatie uit voorafgaande lessen is overgedragen. Dit om achterstand in het leerproces te voorkomen en eventueel oponthoud voor andere cursisten.

Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan binnen 24 uur door. 

Lessen die niet tijdig zijn doorgegeven, komen te vervallen.

Per cursus kunnen er maximaal 2 lessen ingehaald worden. 

De vakanties van Your Perfect Dog worden tijdig kenbaar gemaakt.

 

Lichamelijke gesteldheid

Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.

Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.

 

Parkeren

Het parkeren op ons terrein is geheel op eigen risico.